หนึ่งปีเปิดให้เข้าชมแค่ครั้งเดียวกับ “บ้านปลายเนิน” ตำหนักไทยโบราณย่านคลองเตยที่ยังคงเสน่ห์ความเก่าแก่เอาไว้ไม่เสื่อมคลาย

Read More